Zakup gazu dla firmy a podpisanie umowy kompleksowej

Jeśli przedsiębiorca nie jest zadowolony z kwot widniejących na fakturach za gaz ziemny, to warto pomyśleć nad zmianą dotychczasowego sprzedawcy błękitnego paliwa. Jest to jak najbardziej możliwe i nieodpłatne, a uzyskane oszczędności można przeznaczyć na rozwój firmy.

Zakupienie gazu dla naszej firmy a podpisanie umowy kompleksowej

Zazwyczaj jest tak, że konsumenci otrzymują tylko jedną fakturę za gaz, chociaż usługi świadczone są przez dwóch sprzedawców. Trzeba pamiętać o tym, że dostawca gazu nie jest tym samym, co dystrybutor błękitnego paliwa. Na fakturach widnieją zatem informacje na temat tego, ile należy się za zużycie gazu wraz z usługami dystrybucyjnymi. Umowa kompleksowa jest zawierana ze sprzedawcą, który z kolei rozlicza się z dystrybutorem w zamian za uiszczane przez klienta opłaty dystrybucyjne na utrzymanie infrastruktury. W praktyce wygląda to tak, że usługi świadczone są przez dwa różne podmioty, ale rachunek jest jeden. Warto zatem przyjrzeć się swojej fakturze, gdyż są w niej wyszczególnione pozycje należące do sprzedawcy, dystrybutora i podatek.

 

Należy pamiętać o tym, że nawet po zmianie dostawcy gazu, oplata dystrybucyjna stała i zmienna pozostają takie same. Zmienić mogą się jedynie pozycje dotyczące stałego abonamentu i opłaty zmiennej. W zależności od wybranego sprzedawcy gazu obie te opłaty są inne i podlegają negocjacji. W związku z tym zmiana dotychczasowego dostawcy gazu ziemnego może przynieść firmie niemałe oszczędności w skali roku.

 

Umowę można zarówno zawrzeć, jak i anulować

Przed podpisaniem umowy z nowym dostawcą paliwa gazowego należy dokładnie ją przeczytać, włącznie z informacjami napisanymi małym drukiem. Nawet jeśli dojdzie do zawarcia umowy, ale pojawią się pewne wątpliwości co do słuszności podjętej decyzji, to możliwe jest odstąpienie od umowy w przeciągu czternastu dni. Każdy akwizytor powinien zastawić stosowny druk klientowi, a jeśli tego nie zrobi, to można udać się do lokalnego oddziału Federacji Konsumentów. Każdy klient ma czternaście dni na wycofanie się z podpisanej umowy i to bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji. Nie musi nawet podawać przyczyn tego, że chce odstąpić od umowy.

 

źródło: https://cenygazu.com.pl/na-co-zwrocic-uwage-wybierajac-nowa-oferte-na-sprzedaz-gazu/ps://zmianasprzedawcygazu.pl/na-co-zwracac-uwage-podpisujac-umowe-na-dostawy-gazu/