Rodzaje liczników prądu w domu

Do dokonywania pomiarów zużycia energii elektrycznej w domu niezbędnym urządzeniem okazuje się licznik prądu. Obecnie użytkownicy sieci korzystają z kilku rodzajów takiego urządzenia, wśród których wymienić można najstarszy licznik indukcyjny, najpopularniejszy obecnie licznik elektroniczny oraz zapewniający największą wygodę licznik inteligentny.

Licznik indukcyjny

Indukcyjny licznik prądu umożliwia dokonywanie pomiarów dzięki szybkości przepływu i mocy prądu. W urządzeniu znajdują się dwie cewki odpowiedzialne za pomiar – w jednej z nich prąd płynie z szybkością proporcjonalną do natężenia, a w drugiej – do napięcia. Cewki te wytwarzają pole magnetyczne, co sprawia, że aluminiowa tarcza obraca się zgodnie ze zużyciem prądu. Licznik nalicza każdy jej obrót, a tym samym możliwe jest dokonanie pomiaru zużycia energii elektrycznej u odbiorcy.

Licznik elektroniczny

licznik prądu

W większości domów gości obecnie licznik elektroniczny, który umożliwia dostawcom odczytywanie stanu zużytej energii zdalnie, bez potrzeby wysyłania sms-a czy wizyty inkasenta. Urządzenie wyposażone jest w układy scalone, które generują impulsy pod wpływem przepływu prądu i napięcia. Generowane są proporcjonalnie do ilości pobieranego prądu, a ich ilość przeliczana jest następnie przez licznik. Aby odczyta dane znajdujące się na urządzeniu, przydatny okazuje się kod wyświetlany w górnym lewym rogu. Ciąg cyfr 1.8.0 oznacza całkowite zużycie energii, natomiast przy korzystaniu z taryfy dwustrefowej 1.8.1 symbolizuje zużycie energii w pierwszej strefie, czyli szczytowej, a 1.8.2 – w strefie drugiej, nocnej.

Licznik inteligentny

Najbardziej przyszłościowym rozwiązaniem wydaje się inteligentny licznik prądu w domu. Jest to urządzenie należące do nowej generacji. Co 15 minut wysyła dostawcy zaktualizowany stan zużycia energii, a także informuje o bieżącym koszcie jej poboru, a także o mocy i napięciu prądu o konkretnej godzinie. Umożliwia to precyzyjne obliczenie należności za energię elektryczną, a ponadto pozwala dostawcy lepiej zarządzać całą siecią energetyczną i unikać przerw w dostawie. Jeśli natomiast wystąpi jakakolwiek awaria, dostawca jest o niej natychmiast powiadamiany, a tym samym może szybko zareagować.