Dofinansowanie do fotowoltaiki – z czego można skorzystać?

Koszty zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych są coraz mniejsze, przez co inwestycja w nie staje się bardziej opłacalna. Można jeszcze bardziej zredukować wydatki związane z tym przedsięwzięciem. Dostępne jest dofinansowanie do fotowoltaiki z różnych programów rządowych. Dodatkowo producenci mają do dyspozycji niskooprocentowane kredyty. Jeśli środki z dotacji i dofinansowania nie pozwalają na sfinansowanie inwestycji, możliwe jest szybkie uzyskanie potrzebnej gotówki na pistację PV z banku. Raty z bardzo niskimi odsetkami rozłożone są na kilkanaście lat.

Dostępne dotacje na fotowoltaikę

Dofinansowanie do fotowoltaiki to głównie program Mój Prąd, w ramach którego możliwe jest uzyskanie bezzwrotnej dotacji opiewającej na maksymalną kwotę 5 tysięcy złotych. Wsparcie finansowe przyznawane jest osobom fizycznym i dotyczy wyłącznie postawionych instalacji PV. Program ten dysponuje budżetem opiewającym na kwotę miliarda złotych, dzięki czemu dotacje może uzyskać 200 tysięcy wnioskodawców. Dofinansowaniem obejmowane są wyłącznie instalacje fotowoltaiczne o mocy od 2 do 10 kWp. Dotacje przyznawane są przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Kolejną opcją jest program Prosument 2, w przypadku którego mowa jest o dotacjach w wysokości 15% lub 30% dofinansowania. Program ten skierowany jest wyłącznie do osób fizycznych, które kupiły i zamontowały mikroinstalacje fotowoltaiczne do produkcji energii elektrycznej lub ciepła na potrzeby budynków mieszkalnych lub wielorodzinnych. Budżet programu opiewa na łączną kwotę 800 milionów złotych. Prosument 2 to możliwość otrzymania kredytu/pożyczki z oprocentowaniem wynoszącym zaledwie 1%. Maksymalny okres finansowania pożyczki/kredytu wynosi 15 lat.

Jakie jeszcze możliwości ma prosument?

Ogólnopolskim programem, który oferuje dofinansowanie do fotowoltaiki, jest Czyste Powietrze. Wnioski należy składać w WFOSiGW. Program obejmuje mikroinstalacje fotowoltaiczne i kolektory słoneczne. Dofinansowanie ma formę pożyczki i dotyczy kosztów kwalifikowanych. Okres finansowania przyznanej pożyczki/kredytu może wynosić maksymalnie 15 lat.