Turbiny wiatrowe i ich wpływ na środowisko

Odnawialne źródła energii pozwalają mieć nadzieję, że ludzkość pokona problem wyczerpujących się paliw kopalnych. Dodatkową zaletą, mającą ogromną korzyść i niebagatelny wpływ na nasze zdrowie jest kwestia emisji zanieczyszczeń. OZE (odnawialne źródła energii) pozwalają zminimalizować poziom emisji gazów cieplarnianych, co ma ogromny wpływ na klimat panujący na terenach zurbanizowanych. Ponadto, OZE nie emitują szkodliwych zanieczyszczeń, które trafiają do naszego krwiobiegu poprzez płuca i powodują miliony przedwczesnych zgonów rocznie.

Turbiny wiatrowe – jak wpływają na otoczenie i środowisko?

Tymczasem krytycy, szeroko komentują wpływ elektrowni wiatrowych na bezpośrednie sąsiedztwo. Oczywiście, nie da się uniknąć, konkluzji, że oddziaływanie to istnieje i ma swoje negatywne aspekty. Jednak ważąc na szali ryzyko skażenia radioaktywnymi odpadami wody pitnej i kwestię hałasu elektrowni wiatrowych, od którego ponadto można się odizolować, dla każdego chyba odpowiedź jest jasna.

Elektrownie wiatrowe – czy rzeczywiście bezemisyjne?

Ze względu na zmienność występowania i nasilenia wiatrów, elektrownie wiatrowe nie są w stanie zaspokajać zapotrzebowania na energię równie regularnie i niezawodnie jak elektrociepłownie czy elektrownie jądrowe. Jest to ich niewątpliwa wada, którą się rozwiązuje na wiele różnych sposobów. Jednym z nich, jest połączenie farm wiatrowych z elektrowniami szczytowo – pompowymi, w których magazynuje się energię pochodzącą z przepływu mas powietrza. Drugim potencjalnym rozwiązaniem jest CAES (ang. Compressed Air Energy Storage), czyli zamiana energii wiatru na energię sprężonego powietrza, którą można wykorzystać w dowolnej chwili.


Jednak, dość powszechnym rozwiązaniem, jest wspomaganie pracy farm wiatrowych pracą elektrowni węglowych. Jednak te, w okresie rozruchu emitują więcej zanieczyszczeń niż w przypadku regularnej pracy. Dlatego, zjawisko to należy uwzględnić przy analizie emisji zanieczyszczeń mając na uwadze turbiny wiatrowe (które, co podkreślamy, wciąż jednak w swojej bezpośredniej pracy są całkowicie bezemisyjne).
Elektrownie wiatrowe mogą ponadto powodować zakłócenia komunikacji elektromagnetycznej a także generować hałas wpływający na zdrowie i samopoczucie ludzi.


Jednym z większych zagrożeń, trudnym do uniknięcia, jest życie latających stworzeń, takich jak ptaki i nietoperze.
Jest to jednak energia tania, a poprzez jej odpowiednią lokalizacją (np. na morzach) i odpowiednie zaprojektowanie, można znacznie zminimalizować wszystkie negatywne skutki oddziaływania na środowisko. Dlatego należy się spodziewać rozwoju wszystkich technologii wspierających budowę farm wiatrowych i wykorzystania ich jako źródła pozyskiwania energii.

Więcej informacji o turbinach wiatrowych znajduje się w artykule https://www.innogy.pl/pl/duze-przedsiebiorstwa/artykuly/2020/wszystko-co-chcesz-wiedziec-o-inwestycji-w-turbiny-wiatrowe-o-pionowej-osi-obrotu.