Czym są alternatywne źródła energii?

Spośród wielu źródeł energii możemy wyróżnić alternatywne źródła energii. Inaczej nazywane są odnawialnymi, ze względu na zdolność do samoregeneracji. Są to niewyczerpalne źródła, które z powodzeniem mogą zastąpić paliwa kopalniane. Jakie są odnawialne źródła energii? Przeczytasz o tym w naszym artykule.

Jakie wyróżniamy alternatywne źródła energii?

Spośród OZE, czyli Odnawialnych Źródeł Energii możemy wyróżnić:

  • energię wodną — wykorzystuje parowanie wody, dzięki czemu wytwarza się energia potencjalna. Skraplanie, a następnie spadanie wody do rzek pozwala na pozyskanie energii kinetycznej wody płynącej;
  • energię słoneczną — promienie słoneczne docierają do paneli fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych, a następnie są przekształcane w energię elektryczną;
  • energię wiatrową — pozyskiwana jest z wiatru, na skutek ruchu turbin wiatrowych. 
  • energię geotermalną — pochodzi z wnętrza ziemi, w którym panuje dużo wyższa temperatura niż na ziemskiej skorupie. Jest niezależna od warunków atmosferycznych. 
  • biomasę — powstaje z naturalnej masy organicznej pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, która powstaje w wyniku fotosyntezy przebiegającej poprzez promieniowanie słońca. Biomasa pozyskiwana jest z odpadów rolnych (słomy i estrów oleju rzepakowego), odpadów leśnych (zrębki, trociny), nawozów naturalnych. 

Jakie są zalety wykorzystania alternatywnych źródeł energii elektrycznej?

alternatywne źródła energii

Wykorzystanie odnawialnych zasobów ze słońca, wody, wiatru czy innych źródeł jest niezwykle istotne (szczegóły: tutaj). Ponadto niesie ono ze sobą szereg korzyści. Pierwszą z nich jest z pewnością sposób pozyskiwania energii, który jest w pełni ekologiczny i przyjazny środowisku naturalnemu. Przyczynia się do zredukowania emisji gazów cieplarnianych, takich jak: ozon czy dwutlenek węgla. Wykorzystanie alternatywnych źródeł energii pozwala na zmniejszenie zapotrzebowania na wydobycie węgla kamiennego lub brunatnego czy gazu ziemnego. Dzięki temu poprawie ulega stan powietrza, a tym samym zdrowie mieszkańców wielkich miast.